پروژه های انجام شده
نگارش یافته توسط Administrator   
27 فروردين 1390 ساعت 14:45

 

1 -طراحی - ساخت و راه اندازی خطوط تولید کیک لایه ای در ...

- تبریز

- مشهد

- ارومیه

- تهر ان

- تبریز

- کرمانشاه

- ازبکستان